KDE HRÁME

Najbližšia akcia pre verejnosť 

15.1.2020 PLK Smrdáky

Tu je zoznam všetkých našich akcii na ktoré Vás radi pozývame. Akcie označené * sú súkromné akcie, alebo uzavretá spopčnosť. 

 

Rok 2020

 

15.2.2020 PLK Smrdáky 

22.2.2020 basa Jablonica

29.2.2020 PLK Smrdáky

14.3.2020 Šaštín Stráže oslava 40.rokov

18.4.2020 oslava 50.rokov 

8.5.2020 oslava Prietrž Podhorie 14:00-23:00 pani Sekelová *

30.5.2020 juniales Zohor - divadelníci príchod 17:00 - 1:00

13.6.2020 Ivana Smetanová Svadba Smrdáky*

11:7:2020 TJ Popudinské Močidľany

15.8.2020 Hasiči Smrdáky

17.10.2020 dôchodci Zohor*